Skip to main content
Press

Studio 27 inkluderar slutkunden i fiberhanteringen

By 18 april, 2019april 13th, 2021No Comments

Studio 27 erbjuder system för dokumentation av det arbete som sker på plats hos slutkund vid installation av fiber. Ett web-gränssnitt och en app som hanteras ute på fältet av entreprenören och därmed förenklar all administration och fakturering.

– Vi arbetar med B2B och talar om vår eHUB som är ett sustem att dokumentera kundnöjdhet ute hos kund, ett syustem för entreprenärer som arbetar med stadsnär och indragning av fiber i villor och fastigheter, berättar Fredrik Elliot på Studio 27.
Företaget arbetar med tre steg för dokumentationen av fiberinstallationer; planeringsfasen (hur man ska gräva osv.), utförandet och till sist berkäftelsesteget, där slutkundens omdöme och nöjdhet dokumenteras.

Start up inom web och app

Studio 27 är ett fem år ungt start up-företag som berkar som systemutvecklare inom web och applikationer och it-konsult. Kunderna är framför allt kommunala bolag, elnätsbolag och hantverkare. Systemet kan utnyttjas i alla arbeten där man jobbar mot en slutkund. Bland kunderna så här långt märks tre stadsnät i södra Sverige som använder eHUB.

Studio 27 söker nu samarbeten med stora aktörer i Stockholmsområdet.
– Våra produkter utgörs av molntjänster och är mycket mobila. Många frågar oss varför inte detta system, som inkluderar slutkunden i processen vid fiberinstallationerna, fanns för fem år sedan, säger Fredrik Elliot. Det unika är att vi tar slutkunden på allvar, räknar med och lyssnar på slutkunden.
Studio 27 arbetar transparent och inkluderande, där slutkunden är med från början för att denna ska kunna knna trygghet och delaktighet, med moduler i molnet, där tänkbara serverkais undviks, och med oändlig utvecklings. eHUB kommer inte någonsin att bli klart utan utvecklas hela tiden i samverkan med användarna.

Fortlöpande uppföljning

Noggrann fortlöpande årendehantering och avtalssignering är självklarheter loksom objektgruppering för mesta möjliga överblick och behörighetshantering. Rutinerna skapar bra underlag för fakturerings och enkel bokföring.
Utbyggnaden av fibernätet går snabbt i Sverige. Det är en given marknad i tillväxt. Studio 27 har också ambitionen att ta plats på den övriga europeiska marknaden.
– Vår passion är att varje dag börja med ett problem och varje dag sluta med att vi klurat och funderat på den bästa lösningen, och faktiskt hittat den, säger Fredrik Elliot. Vi arbetar med närhet till våra kunder, kvalitet och starka band. Vår devis är att om du kan drömma det kan du också göra det.

www.studio27.se

Ur Dagens Infrastruktur 2019/2, s. 67

Studio 27

Author Studio 27

More posts by Studio 27